Zmaj Jovina 7, Jabuka boban.gradi@yahoo.com 063 76 44 854 i 060 031 90 41

Štampani beton se izrađuje tako što se izliva betonska ploča od kvalitetnog betonaa zatim se obrađuje posebnim ručnim alatima i specijalnim bojama. Reljef i šara štampanog betona dobijaju se utiskivanjem specijalnih silikonskih kalupa u već ofarbani i pripremljeni beton.

Pogledajte katalog kalupa:

Boban gradi

PR.ZR. "Boban Gradi"

Vlasnik: Slobodan Cvetanovski

PIB: 103812955

Matični broj: 61776443

Kontakt telefon: 063 76 44 854

ili 060 031 90 41

Email: boban.gradi@yahoo.com

Facebook